Експозицията е посветена на организираното работническо движение в България и проследява развитието му от зараждането през втората половина на 19 век до наши дни. Тук са намерили място автентични издания и документи, награди, отличителни знаци, снимкови и веществени материали, тематични художествени произведения и други, типични за съответната епоха предмети. Експонатите проследяват в хронологичен ред пътя на организираното работническо движение в България и очертават основните моменти в неговото развитие.
Независимо от противоречивия път на развитие, през изминалите повече от сто  години, синдикалното движение се опитва, с диалог и борба, да накара работодатели и правителства да чуят гласа на хората на наемния труд - на тези, които създават националното богатство. Организираната синдикална борба през годините  е  преди всичко израз на колективната воля да се запази човешкото достойнство, социалната справедливост, да се осигурят достойни условия на труд и живот за всички.
Експозицията няма претенциите за изчерпателност.Тя ще продължава активно да се обогатява, преследвайки своята цел -  да отрази вярно и правдиво, с факти и документи, изминатия от организираното българско работническо движение път.