От 2 до 3 май 2012 г. в София се провежда VII конгрес на КНСБ.
Избрано е ново ръководство.
Президент: Пламен Димитров
Вицепрезиденти: Валентин Никифоров, д-р Иван Кокалов, Чавдар Христов, Николай Ненков и Пламен Нанков

След много преговори и многолюден протест КНСБ успява да извоюва възстановяване на данъка за работещите, които получават възнаграждения до 340 лв.
През 2013г. Конфедерацията постига увеличение на квотата на ваучери за работническо хранене от 160 млн.лв. на 200 млн.лв., а за 2014 г. квотата е в размер на 240 млн.лв.
Благодарение на инициативата и настояването на КНСБ 42-то Народно събрание приема промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, с който се увеличават периодите, за които се изплащат гарантираните вземания от 3 на 6 месеца. По настояване на КНСБ се променя и увеличава размерът на гарантираното вземане от 1000 на 1200 лв.
КНСБ има съществен принос за подписването на Националното споразумение „Първа работа” към Националната инициатива „Работа за младите хора в България 2012–2013”.
За защита на фундаменталното европейско право по информиране и консултиране на всички работници и служители през есента на 2012 г. КНСБ, с подкрепата на Българската стопанска камара, стартира Кампанията „Бъди инфо” в предприятията с над 50 наети работници, в които няма синдикални организации.
Двустранното споразумение на КНСБ с Обединението на германските профсъюзи (DGB) осигурява защита на работещите български граждани в Германия, както и за консултирането и правната им закрила. Друго Споразумение с „Картел Алфа” – Румъния признава взаимно синдикалното членство. По инициатива на КНСБ стартира„Информационен мост България – Кипър”. Партньор е Конфедерацията на трудещите се от Кипър (SEK). Сътрудничеството със SEK трябва да доведе до едни по-ясни взаимоотношения между българските работници и работодателите им в Кипър, като се спазват правилата в законодателството.