От 2 до 3 май 2017 г. в София се провежда VIIІ конгрес на КНСБ.
Избрано е ново ръководство.
Президент: Пламен Димитров
Вицепрезиденти: д-р Иван Кокалов, Чавдар Христов и Пламен Нанков

От 2 до 3 май 2012 г. в София се провежда VII конгрес на КНСБ.
Избрано е ново ръководство.
Президент: Пламен Димитров
Вицепрезиденти: Валентин Никифоров, д-р Иван Кокалов, Чавдар Христов, Николай Ненков и Пламен Нанков

От 11 до 12 май 2007 г.в София се провежда VI конгрес на КНСБ.
Приета е Програма на КНСБ „За достоен труд и живот в Обединена Европа”.
Избрано е ново ръководство.
Президент:  д-р Желязко Христов
Вицепрезиденти:  Пламен Димитров, Валентин Никифоров,  д-р Иван Кокалов и Николай Ненков

От 19 до 21 декември 2001 г. в София се провежда Vконгрес на КНСБ.
Приети са Програма на КНСБ, 13 резолюции и промени в Устава.
Избрано е ново ръководство.
Председател:  д-р Желязко Христов
Заместник-председатели:  Юри Аройо, Пламен Димитров, д-р Иван Кокалов

От 8 до 11 октомври 1993 г.в София се провежда III Конгрес на КНСБ. Приети са промени в Устава и 26 резолюции.
Избрано ръководство на КНСБ.
Председател:  проф. Кръстьо Петков
Заместник-председатели: Иван Нейков и д-р Желязко Христов

От 22 до 24 февруари 1992 г.в Плевен се провежда Извънреден конгрес на КНСБ. Приети са изменения и допълнения в Устава на КНСБ, приет на Учредителния конгрес.
Избрано е ново ръководство на КНСБ.
Председател:  Кръстьо Петков
Заместник-председатели: Светослав Ставрев, Диана Дамянова, Иван Нейков, д-р Желязко Христов (на обществени начала)

От 17 до 18 февруари 1990 г. в София се провежда ХI Извънреден конгрес наНезависимите професионални съюзи, който прераства в Учредителен конгрес наКонфедерацията на независимите синдикати в България.
Приети са Устав и Платформа на КНСБ.
Конгресът избира ръководство в състав:
Председател: проф. Кръстьо Петков
Заместник-председатели: проф.Светослав Ставрев,Огнян Крумов, Младен Младенов, д-р Желязко Христов, Диана Дамянова.