През 1904 г. в Пловдив е създаден Общият Работнически Синдикален Съюз /ОРСС/, който оглавява почти всички стачки и синдикални борби до 1923 г., когато е забранен от режима на Александър Цанков.
Продължава усиленото изграждане на работнически обединения,  все по-многобройни
работнически маси вземат участие в организираните чествания на 1 май.
На IV конгрес на ОРСС в Плевен /12-15 юли 1907 г./  се взема решение за практическото изграждане на централизирани професионални съюзи.
1904, 21-24 юли - Първи Конгрес на телеграфопощенските и телефонни служители, положили основите на Общото Телеграфопощенско и Телефонно Дружество.
1906, 9-12юли - Първи Редовен Конгрес на Учителската социалдемократическа организация.
1907, юли, Плевен - основан Работническият Печатарски Съюз, първият отраслов професионален съюз при ОРСС.
1907, юли, Плевен -  Учредителна конференция на Работническия Шивашки Съюз.
1907, октомври - започва редовен организационен живот Работническият Кожаро-Обущарски Съюз.
1907, юли, Плевен -Учредителна конференция на Металоработническия Съюз .
1908, януари - Съюзът на Търговските Служещизапочва организационен живот.
1908, юли, Габрово - поставя се началото на Работническия Текстилен Съюз – един от основните професионални съюз на ОРСС.
1908, юли, Габрово – изграден е Тютюноработническия Съюз.
1909 – обединение на дърводелските синдикати в Единен Работнически Дърводелски Съюз.
1911, март, София – Учредителен Конгрес на новия Съюз на Транспортните Работници, обединил Железничарския Синдикат, Телеграфопощенския и Телефонен Синдикат и Съюза на Пристанищните Работници.

След 1914 г. стачното и протестно движение придобива значителен размах. Победата на стачката на тютюноработниците през 1922 г. става преломен момент в развитието на стачните борби. През май 1929 г. избухва общата стачка на тютюноработниците, в която вземат участие над 27 000 души. През юни 1929 г. е голямата стачка на сливенските текстилци с участие на над 2 000 души. Разгорелият се през лятото на 1931 г. стачен пожар е един от най-големите в цялата история на капитализма в България и обхваща почти всички отряди на работническата класа.